Public relations

Way in

V oblasti Public Relations nabízíme zajištění širokého spektra aktivit od strategického poradenství přes kvalitní produktový či korporátní PR, precizní a originální event marketing až po speciální PR programy zaměřené na konkrétní cílové skupiny.

Nabídka našich služeb

 • Produktové PR:
  • Zpracování kreativního projektu produktového PR
  • Začlenění projektu do dosavadní formy komunikace
  • Provázání projektu s ostatními kampaněmi
  • Další prvky komunikace - internetová prezentace, reklama apod.
 • Redakční práce:
  • Tiskové zprávy
  • Laické i odborné články
  • Texty pro internetové stránky (firemní i produktové)
  • Prezentační brožury
  • Reklamní tiskoviny
 • Vztahy s médii:
  • Výběr a nákup vhodných mediálních kanálů a subjektů pro publicitu
  • Distribuce tiskových zpráv
  • Tvorba podkladových materiálů pro novináře
  • Příprava a realizace tiskových konferencí
 • Online PR:
  • Příprava originálních kampaní
  • Monitoring a doporučení vhodných portálů
  • Tvorba a moderování diskuzí
  • Příprava a kompletní produkce soutěží
  • Monitoring mediálních výstupů