Nabídka výroby exponátů

Součástí našich služeb je i nabídka výroby modelů, exponátů, dekorací, filmových a divadelních kulisy a provoz vlastních konceptů výstav pro muzea, obchodní centra a turisticky zajímavé destinace.


Nabízíme:

  • Modely architektury – např. ukázkový model středověkého domu, laténskou vesnici.
  • Modely techniky – statické modely techniky, které jsme schopni rozhýbat pomocí servo motorů, případně je návštěvník může rozhýbat fyzicky sám pomocí mechanického převodu. (Pro letošní rok chystáme demonstrační model parního stroje v řezu).
  • Modely živočichů – za sebou máme zvětšené modely hmyzu a modely živočichů z mořského prostředí.
  • Pohyblivé (ovladatelné modely) – modely dokážeme opatřit mechanikou a rozpohybovat je, aby byl dojem z modelu realističtější. Mohou být jak ovládané obsluhou, tak mohou být i automatické spouštěné na po průchodu návštěvníka či v nastavené časové frekvenci.
  • Prosvětlovací tabule – schematické obrázky, mapy, nákresy dokážeme doplnit elektronikou a prosvětlovat jednotlivé prvky, případně dokážeme tabule doplnit video klipem či zvukovou nahrávkou, která se spustí spolu s vybraným prvkem prezentace.
  • Exponáty pro science centra – demonstrační exponáty, které názorně vysvětlují principy fyziky, mechaniky, optiky atp. (možnost propojení s počítačem či schématem demonstrovaného problému na prosvětlovací tabuli).
  • Rekvizity vhodné pro film nebo LARPy – stroje a přístroje doplněné o elektronické či mechanické prvky schopné interakce (např. atomový kufřík, který reaguje na otevření automatickým spuštěním odpočtu, deaktivuje se pak pomocí hesla a klíčů), tělesné odlitky (falešné prsty, ruce atp.), měkčené pěnové zbraně (aby nedošlo při zásahu ke zranění).