Komunikační strategie

Way in

Chystáte se uvést na trh nový produkt, rádi byste podpořili prodeje, odlišili vaší službu od konkurence či zvýšili povědomí o Vaší značce? V dnešním vysoce konkurenčním prostředí je čím dál složitější oslovit zákazníky klasickou reklamou, chce to mít důmyslný plán a vědět jak správně odkomunikovat správné věci správným zákazníkům ve správný čas.

Nabídka našich služeb

  • Vyhodnocení dosavadní formy komunikace
  • Návrh a zpracování komunikační strategie
  • Poradenství a návrhy vhodných mediálních kanálů
  • Zpracování média plánu kampaní
  • Nákup mediálních prostor
  • Realizace kampaní
  • Návrhy přímé podpory prodeje
  • Nastavení kontrolních mechanismů
  • Zpracování detailních rozpočtů projektu
  • Budování značky a corporate identity