Grafický design

Way in

Více jak 70% vjemů záleží na vizuálním vnímání, a proto platí, že u neznámého produktu prodává grafika obalu.
Výtvarné umění provázelo člověka již odedávna. Lidé jej vnímají jako něco krásného a emotivně naplňujícího. Logicky se tak malba a následně grafický design začal využívat k podpoře prodeje.
V dnešní době je však daleko důležitější najít tu správnou hranici mezi uměním a vizuálním marketingem. Nejde totiž o to být nejkreativnější a graficky nejdokonalejší, ale především pomocí grafiky upozornit nebo prodat Váš výrobek či službu.

Nabídka našich služeb

  • Návrhy corporate identity
  • Návrhy reklamních vizuálů
  • Zpracování vizuálních koncepcí reklamních kampaní
  • Dílčí i komplexní práce grafického a DTP studia
  • Webdesign
  • Tisk
  • Reportážní a ateliérové snímkování
  • Produktové foto
  • Animační práce